Einart art directing & grapich design
 
 
forside
grafisk arbeid
interiør
maleforedrag/demo
Tid for Hjem – TV2
Uteprosjekt
utstillingsprosjekter
kontakt

 


 

I 2014 var jeg med på et spennende prosjekt like ved Flesland flyplass.
Lønningen Gård ble bygget rundt 1780, og har mye inntakt interiør, belistning,
gulver og vegger. Flyplassen utvides, og Avinor, som eier bygningen,
engasjerte arkitektkontoret Gamle 3hus til å registrere, dokumentere,
merke og demontere/flytte bygningen. Jeg var med å skrape av malingslag
for malingslag, helt tilbake til de tidligste lagene fra 1700-tallet.
Har arbeidet sammen med flinke erfarne folk, og spesielt glad for bekjentskapet
med Ragnar Kristensen som har ledet dette "fargejaktarbeidet". Han har,
med bla annet meg som medvirkende, utarbeidet en rapport med alle registreringer,
masse foto og forslag til fargesetting når huset skal settes opp igjen i nær fremtid.
Skikkelig gromjobb dette! Nå er, som noen sikkert har fått med seg, huset demontert og fjernet (og lagt på skikkelig lager). Meningen er at det skal bli satt opp igjen og da settes i stand ihht slik det en gang har sett ut. Jeg skal oppdatere når dette skal skje.


1 | 2 | 3 | 4